Nemzetközi óvodai konferencia Pápán

A Pápai Városi Óvodák Fáy András Lakótelepi Tagóvodájának a migráns gyermekek beilleszkedését és nevelését segítő első projektje 2010-2011-ben zajlott. Az intézmény 2012-ben ismét sikeresen pályázott európai uniós forrásra, így folytathatta megkezdett projektjét. A második szakasz, a „Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése” című pályázat megvalósításához több mint 31 millió forint támogatást nyert el az óvoda, mely projekt szeptemberben zárul. Ehhez kapcsolódóan az intézményhálózat „Befogadás és sokszínűség az óvodában” címmel nagyszabású nemzetközi konferenciát szervezett a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karával közösen. A tanácskozásra a Pápai Városi Óvodák óvodapedagógusain kívül érkeztek érdeklődők a környékből, az ország több pontjáról, sőt a határon túlról is, hiszen a tavalyi látogatás során tett meghívást szívesen fogadták el az erdélyi és csángó vidéki kollégák. A konferencia középpontjában a nem magyar anyanyelvű gyermekek befogadása és nevelése állt, s ezt a témakört fejtették ki a meghívott előadók a lehető legtöbb szempont alapján. Szóba került a kisgyermekkor jelentősége a későbbi nevelés és oktatás során, az anyanyelvi óvodai nevelés perspektívái, a multikulturalitás és a korai többnyelvűség, valamint – amelyben a pápai óvoda élen járó szakmai munkát végez – a migráns gyermekek óvodai nevelésének jó gyakorlatai.

A nemzetközi konferencián részt vett Unger Tamás alpolgármester, aki köszöntőjében kiemelte, az óvodai nevelés minden oktatás alapja. Unger Tamás pedagógusként úgy véli, az óvoda a legmeghatározóbb eleme a oktatási rendszernek, amely előkészíti, felkészíti a gyermekeket további tanulmányaikra. Az alpolgármester a közösség nevelő erejét hangsúlyozta beszédében, majd hozzátette az óvoda rendkívül fontos szerepet tölt be a befogadásra nevelésben, amely a mai konferencia vezérfonala is egyben. A városvezető elmondta, Pápa kiválóan tükrözi a befogadás és a sokszínűség jelenségét, hiszen a Bázisrepülőtéren települt SAC-program külföldi családjai beilleszkedtek a város közösségébe, gyermekeik pedig a Fáy óvodában kapnak kiváló nevelést.

A rendezvényen dr. Katona György, a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja kiemelte, a mai konferencia új lendültet adhat az egyetemi kar és Pápa városa között kialakult kiváló kapcsolatnak. Katona György hozzátette, a felsőoktatás átalakulóban van, így bíznak benne, hogy a városban a jövőben újra megvalósulhat a felsőfokú szakképzés. S ha ennek az a legmegfelelőbb útja, hogy a jelenlegi tudományos együttműködés nyomvonalán újabb és újabb konferenciákat, tanácskozásokat, kutatásokat hajtsanak végre, abban mindig partner lesz a pedagógiai kar – jegyezte meg a dékán.

Dr. Varga László tudományos és külügyi dékánhelyettes a konferencia kapcsán úgy fogalmazott, manapság sokszor kerül szóba a befogadás, az inklúzió a nevelésben, hiszen az Európai Unió tagjaként egy világfaluban élünk, ahol naponta találkozunk külföldiekkel, vendégmunkásokkal, Magyarországra költözött családokkal. Éppen ezért az óvodákban is megjelentek a külföldi gyermekek. Az ő nevelésük speciális odafigyelést igényel.
- A pedagógusoknak fel kell készülni a különböző kultúrákból érkező gyerekek befogadására, nevelésére. Tisztelni kell az ő kultúrájukat, el kell fogadni a szokásrendszerüket, hagyományaikat és olyan pedagógiai helyzetet kell teremteni az intézményekben, ahol a gyerekek minden probléma nélkül ki tudják bontakoztatni képességeiket. Ez a konferencia sokféle aspektusból vizsgálja a kérdést. Pedagógiai, pszichológiai, művészeti, zenei, drámai elemek, módszerek segítségével járjuk körül a témát a plenáris és a szekcióüléseken – fogalmazott dr. Varga László.
A dékánhelyettes elismeréssel szólt a pápai óvodában végzett munkáról. Az egyetemi docens kiemelte, a Fáy lakótelepi óvoda Magyarországon unikális. Az itt felvállalt munka óriási kihívás és hatalmas lehetőség egyben a pedagógus szakma számára, hiszen az interkulturalitás és multikulturalitás terén egyfajta kutatóbázis a szakma pedagógusai számára.

A pályázat eredményeit Morvai Marianna, a Fáy András Lakótelepi Óvoda vezetője ismertette a megjelentekkel. A tag-óvodavezető elmondta, a migráns-projektben végzett munka teljesen megváltoztatta az óvoda szakmai felfogását, a pedagógiai gyakorlatot. Módszertani kiadványok készültek el az interkulturális nevelés és a korai idegen nyelvi nevelés területén, amelyek kiváló szakmai alapot biztosítanak az újonnan érkező kollégáknak is.
- Különleges bánásmódot igényelnek a migráns gyerekek. Nekünk az a feladatunk, hogy mielőbb a bizalmukba férkőzzünk, és ez nem megy másképp, mint szeretetteljes bánásmóddal. Használjuk a gesztusnyelvet, a mimika nyelvét, különféle játékokkal vonjuk be őket a tevékenységekbe, s miután a beszédértésük is szépen fejlődik a magyar nyelv tekintetében, úgy már sokkal könnyebben lehet velük dolgozni – tudtuk meg Morvai Mariannától, aki elárulta azt is, az idei nevelési évet 12 migráns kisgyermekkel indítja az óvoda.
A pályázat fontos eleme volt a magyar történelem, a kultúra és a hagyományok megismerése. Ehhez kapcsolódóan szintén elkészült egy kiadvány, mely az óvodai foglalkozásokon készült fotókkal dokumentálja a magyar társadalmi ünnepeket, szokásokat. Az angol és magyar nyelvű kiadványok útmutatóul szolgálnak mind a szülőknek, mind pedig a pedagógusoknak.

(Forrás: www.papa-ma.hu)