Elfogadták a következő év költségvetési koncepcióját – ülésezett a képviselő-testület

Rendelet módosítások, rendelet-tervezetek, beszámolók szerepeltek a napirendek között Pápa Város Önkormányzata képviselő-testületének ma délelőtti ülésén. A képviselők elfogadták az önkormányzat idei háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadták a következő esztendő költségvetési koncepcióját. Ez utóbbival kapcsolatban több kérdés és vélemény is elhangzott a képviselők részéről, Szirbek Rita szocialista képviselő új helyi adók bevezetéséről és a meglévők mértékének emeléséről kérdezett. Áldozó Tamás válaszában hangsúlyozta, a koncepció új adók bevezetésével nem számol. A polgármester arról is szólt a koncepció számai - a dokumentum képviselőknek való kiküldését követően - már változtak is, hiszen az azóta bejelentett önkormányzati adósságátvállalás a kiadási oldalról 100 millió forintos tételt lehúz. Grőber Attila MSZP-s képviselő a koncepcióval kapcsolatban úgy fogalmazott, 16 éve vesz részt a város költségvetési koncepciójának véleményezésében, és úgy látja ez az eddigi legőszintébb szembenézés a város gazdálkodási lehetőségeivel. Meglátása szerint a költségvetési koncepció városszintű része támogatható, ugyanakkor javasolta egy gazdasági kabinet létrehozását, amely a koncepcióban megfogalmazott zöldmezős gépipari beruházások erősítését segíthetné. Süle Zsolt jobbikos képviselő ugyanakkor azt közölte hozzászólásában, a költségvetési koncepció nem elfogadható. A tervezetet a testület végül 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással fogadta el. A városatyák egy tartózkodás mellett elfogadták a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet is, az idei büdzsé számainak megváltoztatására többek között azért volt szükség, mert a Pápai Hús 1913 Kft. „cs.a." nehéz helyzetéből fakadóan jelentős mértékű helyi adók nem folytak be, így ezzel a bevételi tétellel módosítani kellett az idei költségvetést. A korrekciót indokolta más előirányzatok éves várható teljesülése, valamint az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek változása is. A ma elfogadott tervezet szerint a 2013. évi bevételek és a hozzá igazított kiadások 100 millió forinttal csökkentek. Áldozó Tamás polgármester az ülést követő sajtótájékoztatón kiemelte, nem csak az idei esztendőben, hanem 2014-ben is számolni kell a költségvetés bizonytalanságával, ami a Pápai Hús 1913 Kft. „cs.a." jelenleg bizonytalan sorsával van összefüggésben. A városvezető ugyanakkor hangsúlyozta, mindezek ellenére a város gazdálkodása stabil, működtetése biztos pénzügyi keretek között zajlik és a rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevételére nincs szükség.
Az ülésen a testület elfogadta az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet-tervezetet, a jogszabályi előírásoknak megfelelve hatályon kívül helyezte a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló rendeletet, és a víziközmű -szolgáltatásról szóló törvényben előírtak szerint határozatban rögzítette a víziközmű rendszer hálózat egyes elemeinek tulajdonjogi rendezését.
A közterület használatáról és a reklámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításával pontosították az életvitelszerű tartózkodás tiltása alá eső közterületek meghatározását (ez a belváros teljes területét és a vasútállomás környékét jelenti), ahol a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme miatt indokolt az életvitelszerű tartózkodás tiltása. Ezzel kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy a város képes-e a hajléktalanok befogadására, ellátására, elkerülendő az életvitelszerű tartózkodásukat a közterületeken. Szalainé Tihanyi Andrea, az ESZI vezetője elmondta, a rendelkezésre álló férőhelyek biztosítják, hogy senkinek ne kelljen az utcán élnie, ugyanakkor a képviselők is elismerték vannak, akik nem azért „laknak" a közterületeken és viselkednek esetleg megbotránkoztató módon, mert nincs fedél a fejük fölött.
A testület tagjai elfogadták az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót, az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről szól beszámolót, felhatalmazták a polgármestert, hogy az iskolák önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonával kapcsolatban vagyonkezelési szerződést kössön, egyetértettek a Veszprém Megyei Kormányhivatal által megküldött kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai című tervezetben foglaltakkal, döntöttek arról, hogy a város tagként belép a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesületbe, és arról, hogy pályázat útján értékesítik a Pápa, Fő tér 17. számú épületben található 30 négyzetméteres helyiséget (egykori dohánybolt).
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalt a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-t érintő témákról, az ott született döntésekről a munkaértekezletet követő sajtótájékoztatón számolt be a polgármester. Eszerint vezetékjogot létesítettek a Zrt. területére, ennek kártalanítási értéke meghaladja a 2 millió forintot, 10 százalékkal mérsékelték az úgynevezett lőtér telekre vonatkozó eladási árat, melyet elsősorban szállásférőhely kialakítására kívánnak értékesíteni, és döntöttek arról, hogy a város egy adás-vétellel vegyes csere keretében egy nagyobb értékű ingatlanért több kisebb értékű ingatlant és készpénzt ad a fürdőnek. A fürdő egy közpark besorolású területet ad át a városnak, a város pedig a kisebb értékű ingatlanok mellé körülbelül 66 millió forintot is ad a Zrt-nek, ami biztosítja a 2014. évi működés biztonságos megkezdését, beleértve az uszoda működtetését is.
Áldozó Tamás azt is megemlítette, pénteken több, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-t érintő ügyben tárgyal majd Budapesten, és a tárgyalások sikere könnyebbséget hozhat a gazdasági társaság jövő évi működésében.
A képviselő-testületi ülés 18 órakor közmeghallgatással folytatódik, melynek témája a Tapolca-patak revitalizációjának második üteme. A közmeghallgatásra a város lakosságát is várja testület.

(Forrás: www.papa-ma.hu)