A csatolt településrészeken elfogadták a gazdaságfejlesztési stratégiát

A csütörtöki városi képviselő-testületi ülésen tárgyalandó előterjesztéseket véleményezték a településrészek képviselői Kéttornyúlakon és Borsosgyőrön ma délután. Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának képviselői – Kovács Tiborné, Magvasi Józsefné, Szabó Attiláné, Velti József –, Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának tagjai – Varga Zoltánné és Tóth József –,valamint a részönkormányzatok elnöke, Máté István egybehangzó igen szavazatok mellett elfogadásra javasolták Pápa Város Gazdaságfejlesztési Stratégiáját. Az ülésen Unger Tamás alpolgármester adott tájékoztatást a stratégia tartalmáról. A városvezető elmondta, a tanulmányban feltérképezték a helyi gazdaság fejlődésének gátjait, ezek között kiemelendő az információhiány és a munkaerő-piaci helyzet megváltozása. Előbbi esetében az aktuális pályázatokkal kapcsolatos ismeretekről van szó, míg az utóbbinál az álláskeresők összetétele hat kedvezőtlenül a gazdasági szereplőkre. Az álláskeresési ráta 10 százalékról 5 százalék alá csökkent, a befektetők szakemberhiánnyal küzdenek, hiszen a munkanélküliek jelentős része képzetlen, többségük nyolc általános iskolai, vagy alacsonyabb végzettséggel rendelkezik, így a foglalkoztatók nem találnak megfelelő szakembert az általuk meghatározott munkakörökre. Ebből kifolyólag a Magyarországon jelenleg működő szakképzési rendszer nem fenntartható, változásra van szükség – derült ki a beszámolóból. Unger Tamás kiemelte, megítélése szerint az erre hivatott testületnek sikerült egy olyan, a város következő éveit meghatározó stratégiát kidolgozni, amely több ponton segíti a helyi gazdaság fellendülését.

A településrészi önkormányzatok testületei elfogadásra javasolták a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, valamint a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló rendelettervezetet, amelynek felülvizsgálatára a jogszabályi környezet megváltozása miatt volt szükség.

A részönkormányzatok tagjai mindkét ülésen helyi kérdéseket is érintettek.

(Forrás: www.papa-ma.hu)